Handelsbetingelser

simpleSIGN.dk 
AMB visuals A/S
Bjødstrupvej 12
8410 Rønde

CVR: DK32088627
Telefon: 86373033
E-mail: Kontakt@simplesign.dk

Bank: Rønde sparekasse
Reg: 9354 
Kontonr.: 0000244485

 

simpleSIGN.dk er en del af AMB visuals A/S.

Salgs-og leveringsbetingelser

1. Pris

Alle priser som vises i webshoppen er excl. moms. Det fulde beløb inkl. moms og leveringsomkostninger vises ved checkout.

2. Ordrebekræftelse

Kun ordrer, hvor kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra simplesign.dk anses for endelig indgående.

3. Annullering af ordre

Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder vi os ret til at fakturere alle afholdte og disponerede omkostninger vedrørende ordren. simpleSIGN.dk kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med simpleSIGN.dk.

4. Leveringsbetingelser

Opgivne leveringsbetingelser er fastsat efter vort bedste skøn, men er uden forbindende for os, og forsinkelser berettiger ikke til andre misligholdelsesbeføjelser end at hæve købet, og dette kun såfremt forsinkelsen er væsentlig. Oplyste leveringstider er ab fabrik. Medmindre andet er aftalt, sker levering ab fabrik for købers regning og risiko. Uanset om simpleSIGN.dk afholder udgifterne til varens transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter leveringen. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod transportrisici. Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser fra vore leverandører samt andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives simpleSIGN.dk.

5. Forsendelse

Forsendelsesmåden vælges af os efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt foreskriver andet. Med mindre andet skriftligt er aftalt afholdes fragtomkostninger af kunden. Fragt og emballageomkostninger påføres fakturaen sammen med fremsendte varer.

6. Betaling

Betalingskort: Vi modtager følgende kort. VISA, MASTERCARD, Maestro og MOBILEPAY.
Ved standardvarer såsom: “Udhængsskilte”, “Pyloner”, “Lysskilte” hæves beløbet når varen sendes fra simpleSIGN.dk.
Ved kundespecifikke løsninger såsom: “foliemontage”, “print” mm. hæves beløbet når produktionen går i gang.

7. Reklamation / annullering

Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal finde sted senest 8 dage fra modtagelse af varen. Medmindre andet er aftalt, skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til simpleSIGN.dk i samme stand som de blev modtaget. Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare. AMB/simpleSIGN vil ikke kunne afkræves erstatninger mv., der overstiger varens værdi. I forbindelse hermed skal det udtrykkeligt bemærkes, at simpleSIGN.dk ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer.

8. Returnering

Specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer samt lagervarer, der er opskåret efter mål, tages ikke retur. Leverede lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale. Krediteringen sker med 75% af den fakturerede værdi. For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnering sker for købers regning.

9. Produktansvar

For skade på person eller ting hæfter sælger i det omfang, erstatningsansvar kan pålægges denne. Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. 11. Print simpleSIGN.dk påtager sig intet ansvar for fejl og farveforskelle i filen til print, som køber ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk. Mindre afvigelser fra godkendte prøver eller aftalt specifikation berettiger ikke køber til prisafslag eller til at nægte at modtage varen.

10. Personoplysninger

simpleSIGN.dk behandler personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven. Oplysninger, som kan knyttes til dig som person, vil ikke være tilgængelige for andre virksomheder eller kunne kobles til andre eksterne registre.

11. Kortoplysninger

Når du handler hos simpleSIGN.dk  behandles kortoplysningerne af Onpay , som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler.